ประเภท: คณิตศาสตร์

Download Applied Numerical Methods with MATLAB® for Engineers and Scientists Third Edition By  Steven C. Chapr

ดาวน์โหลดประยุกต์วิธีเชิงตัวเลขกับMATLAB®สำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ฉบับที่สามโดยสตีเว่นซี. CPR

หนังสือความรู้เบื้องต้นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคการศึกษาหนึ่งในวิธีการเชิงตัวเลข. It has been written for students
ต้องอ่าน×

ด้านบน
css.php